ERC-MES proposa una consulta popular per decidir la continuïtat dels espectacles taurins a Miami Platja

Proposem que sigui la ciutadania qui pugui decidir, en properes ocasions, la continuïtat de la celebració de la festa tradicional d’espectacles taurins.

Cada any aquest tema es recorrent, i en aquesta ocasió ha calgut la convocatòria, fins i tot, d’un Ple extraordinari per aprovar la celebració de la festa tradicional i el programa d’espectacles taurins. Fa només 8 dies hàbils que vam fer el darrer ple ordinari de juny, ens preguntem per què no es podia incloure en un punt de l’ordre del dia en aquella ocasió.

La nostra posició segueix sent la mateixa. Cada any tenim constància -i les xarxes socials en són testimoni- que hi ha una part significativa de veïns i veïnes que consideren que en aquests espectacles es fa patir de forma objectiva els animals que hi prenen part i que, en definitiva, representen una forma de maltractament animal. Considerem doncs que es dona per suposat que aquests espectacles són acceptats de forma unànime per la població i, en canvi no és així, ni de bon tros. Però, és clar, és impopular que algun grup polític s’atreveixi a posicionar-se públicament mostrant de forma desacomplexada la seva posició contrària a la festa amb vaquetes. ERC-MES ho fem.

ERC-MES mostrem de forma desacomplexada la nostra posició contrària a la festa amb vaquetes

L’any 2017, l’associació de veterinaris AVATMA va fer públic un informe tècnic veterinari sobre els espectacles taurins amb vaques i vaquetes, on es posa de manifest el “greu patiment” físic i psíquic dels animals afectats, amb l’agreujant que els animals utilitzats en aquestes festes són bèsties joves i bàsicament indefenses. Tot i que no se’ls provoquin ferides, els danys musculars, el patiment respiratori i l’estrès són similars als d’una cursa de braus.

Així mateix, l’informe entén que la presència de menors d’edat com a públic en aquests espectacles pot afectar de forma evident l’empatia d’aquests infants envers els animals i en relació a les conseqüències del maltractament animal. Malgrat que l’equip de govern insisteixi a desmentir cada any la presència de menors als espectacles, es sabut, i objectivament contrastable, que hi assisteixen.

Per a divertir-se, no cal que els animals pateixin

Com que el nostre grup no pot evitar la celebració de la festa amb vaquetes, sí que els demanem:

– Que es facin públics els informes veterinaris que avalin que els espectacles taurins amb vaquetes no han causat patiments físics i psíquics als animals que hi participen, i que aquests informes es contrastin amb les conclusions de l’informe tècnic veterinari citat abans.

– Que es doni compte de les mesures de seguretat que s’adopten per a impedir que menors d’edat participin de forma directa en l’espectacle.

– Que es doni compte de les mesures de seguretat que s’adopten per a impedir el consum excessiu de begudes alcohòliques per part de les persones que participen de forma directa en l’espectacle.

– Que es doni compte del cost, condicions i cobertura de la pòlissa d’assegurança que s’hagi pogut contractar per tal de fer front a eventuals accidents produïts en el decurs de la celebració de l’espectacle taurí.

I a més, mai ens cansarem de demanar que reconsiderin la continuïtat de la celebració d’espectacles taurins a les festes de Sant Jaume de Miami-Platja o en qualsevol altra circumstància al nostre municipi. Per tant, el nostre grup Esquerra Republicana–Moviment d’Esquerres hi votem en contra i demanem que per l’any vinent es promogui una consulta popular.

Esquerra Republicana-Moviment d’Esquerres hi votem en contra i demanem que per l’any vinent es promogui una consulta popular

ERC-MES, per un permís menstrual retribuït a l’Ajuntament

El passat Ple de Mont-roig del Camp va aprovar una moció del grup ERC-MES en què s’insta al govern municipal a emprendre les negociacions per contemplar el permís menstrual i climateri per a les dones treballadores de l’Ajuntament i empreses públiques.

Segons les dades, entre el 25% i el 60% de les dones pateixen dolor durant la menstruació, és a dir, dismenorrea, un tema encara avui tabú i que s’ha tractat d’invisibilitzar durant dècades. De fet entre un 1% i un 15% de les persones que pateixen dismenorrea, pateixen dolors molt intensos i invalidants que les incapacita temporalment.
Patir dolor durant la regla és un fet que s’ha normalitzat socialment, però que no ho és i menys quan impedeix desenvolupar amb normalitat la teva vida quotidiana. La pressió social provoca que les persones que pateixen dolor menstrual hagin d’amagar-lo i fer veure que no “passa res”, però la realitat és que aquests dolors afecten psicològicament i físicament i, per tant, dificulten el desenvolupament habitual de les seves feines.

Aquest dolor invalidant, si no és reconegut, es pot traduir en un motiu més de discriminació laboral de les dones, ja que afecta directament a la seva capacitat laboral, afectant directament a la bretxa laboral i significant un nou sostre de vidre dins les carreres laborals, així com a la seva economia. Disposar de fins a 12 dies l’any reconeguts per tenir cura de la salut relacionada amb la menstruació i climateri, en cas que es necessiti, té una conseqüència positiva en relació amb la reducció d’aquestes desigualtats.

Trencar tabús relacionats amb la menstruació i el climateri és una mesura que permet seguir avançant en la fi de les desigualtats de gènere.

D’aquí la proposta d’alguns països que regulen aquest fet per tal de garantir un permís que doni cobertura a aquesta necessitat de cura, com el Japó, Corea del Sud o Taiwan, que porten la capdavantera en aquesta temàtica i les seves treballadores fa anys que poden gaudir d’aquest permís en diferents formats.

Cada cop més se senten les veus de col·lectius i moviments feministes que en reclamen la necessitat. És el cas de la Intersindical CSC que ha iniciat la campanya “FORA TABÚS, GUANYEM DRETS: permís retribuït de menstruació i climateri”, i que aquesta ja ha estat aprovada per l’Ajuntament de Girona.

Amb la voluntat de reconèixer aquesta situació que viuen moltes dones, entenent que aquest permís és una primera passa en el camí cap al reconeixement d’aquest dret en la legislació pròpia, i atès que en qualsevol cas es tracta d’un permís voluntari, manifestem la necessitat que el nostre ajuntament inici els treballs preparatoris per fer possible l’aprovació d’aquest permís retribuït, d’almenys 8 hores al mes. De forma conjunta amb els agents responsables de negociar les característiques de la funció pública i dels llocs de treball de l’ajuntament, si és el cas, es manifesta la voluntat política de treballar la proposta, aprovar-la i així fer-la realitat el més aviat possible.

Per tots aquests motius, el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES-AM proposa l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER. Manifestar el compromís d’aquest consistori de portar a negociació col·lectiva una proposta d’acords, que quedi inclosa al nou conveni de condicions laborals de les treballadores i treballadors de l’ajuntament, per regular un permís, o altres mesures que es considerin, de menstruació i climateri per a totes les dones que necessitin acollir-se.
SEGON. Traslladar aquests acords a la representació unitària i sindical de les persones treballadores, a les entitats i plataformes feministes del municipi, i a l’Associació Catalana de Municipis, a la Federació de Municipis de Catalunya i a l’Associació de Micropobles de Catalunya.