El Reglament de Pressupostos Participatius: una bona eina que cal millorar

Des del grup municipal d’ERC volem millor aquest Reglament, que és bona eina i un avenç en la transparència i en la implicació de la ciutadania en la presa de decisions en l’àmbit local, i que permetrà que els veïns i veïnes del nostre municipi puguin decidir inversions per un import de fins a 200.000 €

En el Ple municipal del passat mes d’octubre, es va aprovar el nou Reglament de Pressupostos Participatius. Sense dubte, una bona eina i un avenç en la transparència i en la implicació de la ciutadania en la presa de decisions en l’àmbit local, que permetrà que els veïns i veïnes del nostre municipi puguin decidir inversions per un import de fins a 200.000 €. Però des del grup municipal d’Esquerra creiem que aquest reglament pot ser manifestament millorable i per aquest motiu, durant el període d’exposició pública, hem presentat les següents al·legacions:

Article 2. Condicions que han de garantir les propostes. Definició de criteris i de mecanismes de filtratge.

Al·legació 1

Proposem un punt nou.

j) Que es garanteixi l’equilibri i l’equitat territorial dels diferents nuclis de població del municipi.

Cal garantir l’equilibri i l’equitat territorial dels diferents nuclis de població del municipi

Article 3. Òrgans del procés i funcions.

  1. Comissió de coordinació tècnica

Al·legació 2

Proposem incloure la presència de regidors/es de l’oposició. A cap de les dues comissions previstes ni a la tècnica ni a la de seguiment s’hi preveu la presència de regidors de l’oposició. Sí que n’hi haurà de l’equip de govern: l’alcalde, el regidor/a de participació i comunicació. 

Al·legació 3

Per altra banda, aquesta comissió, si és una comissió tècnica no hauria de tenir la funció d’impuls polític. Caldria contemplar una comissió tècnica, formada exclusivament per personal tècnic i una comissió d’impuls polític, tal com el nom indica. 

  1. Comissió de seguiment de pressupostos participatius 

Al·legació 4

Proposem incloure la presència de regidors/es de l’oposició. A cap de les dues comissions previstes ni a la tècnica ni a la de seguiment s’hi preveu la presència de regidors de l’oposició. Sí que n’hi haurà de l’equip de govern: l’alcalde, el regidor/a de participació i comunicació. 

Al·legació 5

No s’especifica com es triaran les persones de la societat civil del municipi que formaran part de la comissió de seguiment, fet que pot portar a arbitrarietats. Proposta: una part de representativitat i una part per sorteig a través del padró. 

Al·legació 6

Tampoc quedar clar què vol dir “les persones de la societat civil del municipi” si han de tenir el requisit d’estar empadronades, si hi ha de tenir residència, si hi tenen família, si hi passen les vacances. 

Al·legació 7

Incloure joves de 14 anys que representin diferents perfils i gèneres. A 2n d’ESO s’imparteixen crèdits vinculats a la participació ciutadana que afavoririen la implicació de la joventut que estudia als instituts del municipi en projectes col·lectius.

Article 4. Desenvolupament. Fases del procés

Fase 2. Recollida de propostes 

Al·legació 8

” La presentació de propostes estarà oberta a tota la ciutadania…”

Proposem: La presentació de propostes estarà oberta a les persones empadronades al municipi. Trobem totalment injust que persones que no viuen habitualment al municipi, i que per tant, no coneixen la realitat social, i poden tenir una visió esbiaixada de les necessitats i prioritats de la nostra població, puguin decidir amb les mateixes possibilitats que persones que hi vivim, treballem, estudiem i paguem els respectius impostos. 

Proposem que la presentació de propostes estigui oberta a les persones empadronades al municipi, però seria injust que també ho puguin fer aquelles que no viuen habitualment al municipi

  1. Fase 4. Votació

Al·legació 9

“Tindran dret a vot totes les persones que en data de la votació tinguin 16 anys o més i constin empadronades al municipi de Mont-roig del Camp”.

Proposta. Incloure a la votació els joves de 14 anys, en cas que també s’hagi inclòs una representació a la comissió de seguiment. Es de vital importància que la joventut se senti implicada i interpel·lada en els processos de participació ciutadana per tal d’incloure la seva visió i que en un futur percebin la participació com a un fet natural i de corresponsabilitat ciutadana.

7. Fase 7. Execució de projectes guanyadors.

Al·legació 10

“La funció de la Comissió de coordinació en aquesta fase serà la de fer el seguiment de l’execució de les propostes seleccionades”.

Es anormal que l’execució dels projectes s’incloguin en el reglament d’un procés de pressupostos participatius, ja que l’execució dels projectes te vida pròpia i el procés s’hauria d’acabar amb els resultats finals, donant compte evidentment de com es van executant, però amb les comissions dissoltes. Podria passar que entre convocatòria i convocatòria de pressupostos participatius sempre hi haurà comissions obertes formalment constituïdes com a vigilants de les obres. L’execució dels projectes no forma part del procés participatiu. 

I la Fira, què? 

L’alcalde, en el seu discurs a la inauguració, va deixar molt clar que considera la Fira com la festa petita.

Per tant, un gir en la història dels 137 anys de Fira (que ja anem veient en les darreres edicions). Un gir que aquest any s’ha convertit exclusivament amb la ubicació de 4 caravanes de menjar i beure.

Convertir l’espai de la Fira amb uns food trucks ho trobem lamentable

Podríem compartir que el format tradicional de fira sectorial s’ha d’actualitzar, evolucionar, reformular-se, adaptar-se a la realitat cultural i econòmica del moment  i repensar altres promocions econòmiques i culturals, però d’aquí a convertir l’espai de la Fira amb uns foodtrucks, ho trobem lamentable, perquè darrera hi ha una història que s’ha de preservar sense treure valor a una festa tradicional. Per què cal triar entre la Fira i la Festa Major? Son dues festes compatibles, perquè cal prioritzar-ne una enfront de l’altra?

Assignatura pendent: recollida d’escombraries i servei de neteja

Les imatges de contenidors desbordats i un servei de neteja deficitari han estat la nota negativa que hem vist i patit aquest estiu, i posa de manifest una de les grans problemàtiques recurrents del nostre municipi i que l’equip de govern no soluciona. Els reforços no han estat suficients, les accions in extremis tampoc. Per això des d’Esquerra Republicana demanem a l’equip de govern que agilitzi la seva predisposició per signar urgentment el nou conveni que proposa SECOMSA, ja que l’actual, a part d’estar a punt de caducar, ha quedat totalment obsolet després de 12 anys d’estar vigent. Sabem que hi ha predisposició d’ambdues parts, per tant, ara cal materialitzar aquest conveni que ens permetrà no només augmentar la flota, mitjans i recursos, sinó replantejar-se el model i també iniciar la recollida “porta a porta” que augmentarà el preocupant 22% de reciclatge que actualment tenim al municipi.

Cal posar solucions als problemes quotidians de la gent, i la recollida i neteja es un dels principals esculls que cal fer-hi front de manera urgent.

Som conscients que hi ha hagut una gran demanda, que la població itinerant a l’estiu ha crescut a nivells inimaginables però la Setmana Santa ja va ser un preludi de l’allau de visitants que vindrien a l’estiu i s’hagués pogut fer una previsió més ajustada. I no només per donar un bon servei en temporada turística, sinó durant tot l’any, els nostres veïns i veïnes es mereixen tenir un servei de qualitat, proporcional als impostos que paguem. 

I també cal treballar per plantar cara a l’elevat grau d’incivisme, desfermat i totalment incontrolat, que actua de forma premeditada. Per molt que l’administració augmenti els recursos en la recollida i neteja, si no es lluita contra l’incivisme, tots els esforços seran envà. L’hem d’aturar com sigui, ja n’hi ha prou, no podem permetre que la incivilitat i la ineducació juguin amb els diners públics. Posem- hi mesures. Fa molt temps que es parla de col·locació de càmeres, on son?

Irene Aragonès i Gràcia, la nostra candidata

L’Assemblea Local d’ERC ha escollit per unanimitat, la nostra portaveu i diputada al Parlament de Cata- lunya, Irene Aragonès i Gràcia, com a cap de llista a les properes eleccions municipals del maig de 2023.

Tots sabem de la capacitat, la preparació i la il·lusió de la Irene per encapçalar des de l’Ajuntament aquesta nova etapa plena d’oportunitats i de reptes que s’obre per a Mont-roig en els propers anys, que han de determinar el nostre futur i, sobretot, el de les generacions que ens segueixen.

La Irene farà possible convertir l’Ajuntament -avui mancat de lideratge- en un autèntic instrument de transformació, de regeneració democràtica, d’impuls a la nostra important vitalitat cultural i social. La Irene serà l’alcaldessa de tots i totes i per a tots i per a totes.

La llista de dones i homes que configurarà la Irene, amb la contribució de tants companys i companyes, serà la garantia que Mont-roig tingui el govern que es mereix, preparat, responsable, al servei de la gent i compromès amb valors republicans d’honestedat, capacitat i progrés que són els que ara -més que mai- el nostre municipi es mereix.

Perquè ens ho mereixem

Al maig, el Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya anunciava que ILJIN Materials construiria la seva primera fàbrica d’Europa a Mont- roig del Camp. Una inversió i un projecte que aporten grans beneficis al territori: la planta s’obrirà el 2024, s’invertiran 600 M€ i s’oferiran 500 llocs de treball de qualitat.

ILJIN arriba amb un projecte transformador, verd i sostenible i d’alt valor tecnològic.

És una de les úniques empreses del món que fabrica l’elecfoil, una làmina de coure per a bateries de vehicles elèctrics i productes electrònics, patentada, més fina que uncabell humà, i que es tracta d’un element essencial per a les bateries de liti.

Es tracta d’un projecte estratègic, la inversió indus trial més gran que s’ha fet a Catalunya els darrers 20 anys, perquè parlem d’un sector decisiu per al futur de la nostra economia.

De fet, aquesta inversió tindrà un fort efecte multiplicador per als proveïdors locals, tal com ha passat amb la planta que ILJIN va obrir a Malàisia, i per a la captació de nous projectes d’inversió estrangera vinculats a aquest àmbit i serà un incentiu per fixar talent al territori.

Inversió històrica aconseguida després de mesos de treball intens, amb la màxima professionalitat, feina ingent d’equip, liderada pel Conseller Roger Torrent al capdavant del Departament d’Empresa i Treball, l’equip d’Acció i la implicació de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp. El grup d’ERC hem prestat tot l’ajut per aconseguir aquesta fita transcendental.

Des d’ERC estem convençuts que en sabrem treure profit. Mont-roig del Camp es un lloc estratègic, amb més projecció del que ens pensem, i precisament per això ens han triat. Preparem-nos per acollir aquest projecte perquè es una aposta de futur per a la nostra gent i una garantia per a les properes generacions de tot el Camp de Tarragona. Ara ens correspon fer-lo nostre. Ens ho mereixem.

Ens ho mereixem

Mont-roig del Camp és un lloc estratègic, amb més projecció del que ens pensem, i precisament per això ens han triat.

Els catalans i les catalanes som d’una mena que ens costa gaudir de les bones notícies, assaborir-les, tenim aquell punt de desconfiança, mostrem certa recança, ens en malfiem i ens resistim a creure que això tant bèstia, ens pugui estar passant a naltros. Doncs sí, es real, la inversió industrial més elevada dels darrers 20 anys a Catalunya, s’ubicarà a Mont-roig del Camp. Es plantegen dubtes immediats i legítims però la feina calia fer-la amb la màxima discreció, generositat i rigorositat. Jo us demano que la gaudim, que ens felicitem, que ho celebrem i que ens sentim orgullosos d’haver aconseguit aquesta fita que marcarà un abans i un després no només pel municipi de Montroig del Camp, sinó de tot el Camp de Tarragona.

L’empresa sud-coreana de components de bateries ILJIN Materials invertirà 600 milions d’euros per construir a Catalunya la seva primera fàbrica a Europa, generant 500 nous llocs de treball directes. És una de les úniques empreses del món que es dedica a la fabricació elecfoil, un component estratègic en la cadena de valor de les bateries per a vehicles elèctrics, així com de productes d’electrònica.

Les bateries són un element clau pel compliment dels objectius fixats en el Pacte Verd Europeu (#EuropeanGreenDeal), ja que són essencials per avançar cap a la descarbonització. És per això que la inversió d’ILJIN és també molt estratègica per Europa i, amb aquesta inversió, Catalunya contribueix a l’objectiu europeu de convertir-se en el 2on centre manufacturer mundial en bateries l’any 2025, després de la Xina. Un projecte que compleix tots els principis del Departament d’Empresa i Treball: transformador, verd i sostenible i amb llocs de treball de qualitat.

Per al territori suposa una gran oportunitat, ja que actualment el turisme i sector serveis suposen pràcticament el 90% de l’economia local, el que implica una excessiva estacionalització. La planta d’Iljin serà un incentiu per fixar talent al territori.

Inversió històrica aconseguida després de mesos de treball intens, amb la màxima professionalitat, feina ingent d’equip, liderada pel Conseller Roger Torrent al capdavant del Departament d’Empresa i Treball, l’equip d’Acció i la implicació i l’impuls de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp.

Estic convençuda que en sabrem treure profit. Mont-roig del Camp es un lloc estratègic, amb més projecció del que ens pensem, i precisament per això ens han triat.

Preparem-nos per acollir aquest projecte perquè es una aposta de futur per a la nostra gent i una garantia per a les properes generacions de tot el Camp de Tarragona. Ara ens correspon fer-lo nostre. Ens ho mereixem.

Irene Aragonès Gràcia és regidora a l’Ajuntament de Mont-roig del Camp, diputada al Parlament de Catalunya per Esquerra Republicana de Catalunya i presidenta de la Federació Regional ERC Camp de Tarragona

ERC-MES reclama a l’alcalde Morancho aprovar ja el pressupost de Mont-roig per al 2022

El grup municipal d’ERC-MES ha volgut posar de manifest que, en data de 21 de gener, l’Ajuntament de Mont-roig del Camp té encara els pressupostos prorrogats. Una situació que denuncien els republicans, en considerar que es tracta d’un retard injustificat, sobretot si es té en compte que l’equip de govern de l’alcalde Fran Morancho (PSC) disposa d’una majoria suficient per aprovar-los, arran de la incorporació al govern municipal d’una regidora del grup Verds x+, que fins al 19 de febrer de 2021 era a l’oposició. 

“És inconcebible que a data d’avui encara no hi hagi previsió de la convocatòria del ple de pressupostos, en un escenari social i econòmic on és imprescindible disposar-ne per seguir fent front amb garanties a les conseqüències de la pandèmia i encarar les importants obres i inversions previstes per a la fase final d’aquest mandat”, posa en evidència la portaveu del grup municipal, Irene Aragonès Gràcia.  “No tenir encara els pressupostos del 2022 no és gens bo per a Mont-roig”, ha afegit Aragonès.

«No tenir encara els pressupostos del 2022 no és gens bo per a Mont-roig», lamenta la portaveu republicana Irene Aragonès Gràcia

Al mes d’octubre, el grup d’ERC-MES ja va fer arribar les seves propostes per al pressupost 2022 a l’equip de govern per tal que hi fossin incorporades i amb la voluntat de valorar el seu suport als comptes. A hores d’ara, no es disposa de la documentació necessària: “No s’entén que no hi hagi hagut la diligència i celeritat necessàries per aprovar els pressupostos en el termini legal”, han expressat la regidora i els regidors republicans.

Mont-roig del Camp, 21 de gener de 2022

Mont-roig al Parlament

En el curs polític del 2021 tenim una cita molt important, per al país en el seu conjunt i per a Mont-roig del Camp duna manera certament especial. La nostra companya, regidora i portaveu del grup municipal a lAjuntament, Irene Aragonès Gràcia, ocupa el número 3 de la llista per Tarragona dEsquerra Republicana a les eleccions al Parlament de Catalunya del dia 14 de febrer. 

La Irene, mercès a la confiança que li ha fet el partit per la seva dedicació i feina feta, està en disposició desdevenir ben aviat la primera persona de Mont-roig en ocupar un escó al Parlament: qui millor que una dona, republicana i desquerres, al nostre Parlament! Una dona que podrà donar continuïtat, salvant les distàncies, al seu predecessor mont-rogenc: nAgustí Sardà, també republicà i progressista, que a finals del  S XIX i principis del XX va formar part del Congrés i el Senat de lEstat espanyol. 

Molts i moltes coneixeu la trajectòria de la Irene, del seu treball pròxim des de la base i el carrer, de la seva implicació en la defensa del bé comú, en trobar solucions i millorar la vida de la gent. Des del Parlament, on selaboren les lleis que tan directament ens afecten, la Irene podrà refermar el seu compromís en la defensa del territori, del Baix Camp i de Mont-roig, representant els nostres interessos i les nostres necessitats.  

Siguem conscients de la importància que tindrà comptar al Parlament de Catalunya amb una veu pròpia, dalgú de casa, que defensarà els valors republicans de la justícia social, la igualtat doportunitats, el feminisme i lecologisme. 

En la mesura del possible, passeu unes bones festes

Front comú contra el Covid

En una situació difícil com la que ens trobem, desitgem que estigueu bé; malgrat que segur que aquesta pandèmia ens ha tocat a cadascú de naltros en algun aspecte de les nostres vides. Des del nostre grup mostrem la nostra responsabilitat en una situació dexcepcionalitat com lactual, fent costat a lequip de govern signant un Pacte de Municipi que no era el nostre, ni el millor, ni el que naltros haguéssim fet, però vam decidir fer front comú, deixant de banda els colors polítics i les diferències (que nhi ha) pel compromís que ens exigeix el moment 

La política del No a TOT de lequip de govern no porta enlloc, només provoca frustració. Sallunya del consens. Es compatible mantenir una mínima agenda cultural i festiva i, alhora, garantir la seguretat de les persones (som els primers a demanar extremar les precaucions). Però això fa necessària una voluntat política, predisposició, ganes, creativitat i enginy especial per a reiventar-se. I es clar, això costa: calers no, fenya sí. 

Cal fer front comú per planificar, des de ja, com reconstruirem el nostre municipi i el nostre país. Els nostres pilars econòmics shan vist estroncats i cal marcar estratègia per tal que els qui us trenqueu la cara dia a dia per aixecar la persiana, per sembrar la terra, per tenir cura dels vostrespugueu tenir un futur pròsper. 

Grup Municipal Esquerra Republicana de Catalunya-AM

En aquest espai hi trobareu articles i informacions diverses relacionades amb l’activitat d’aquest grup municipal a l’Ajuntament de Mont-roig del Camp. Al mateix temps, podreu seguir l’activitat d’aquesta formació a les seves xarxes socials i també tindreu el contacte per poder-vos-hi comunicar.