Article d’opinió d’ERC al Comunica juny’18 “Tossudament alçats”

Tossudament alçats      

Tornem a tenir un altre Comunica a les mans. Ha arribat, doncs, la revista propagandística de l’alcalde. Només cal mirar i comptar les fotos on hi surt l’alcalde i/o algun membre de l’equip de govern per adonar-se’n del que diem. L’oposició ens hem de conformar amb les engrunes d’aquest espai de 2.700 caràcters. Publicitat que no sabem quants € ens costa perquè l’alcalde ha de signar un decret que ens permeti accedir a la informació.

I mentrestant, al Ple del juny s’aprova un Pla Econòmic – Financer per als anys 2018-19 degut a l’incompliment de la regla de la despesa i estabilitat pressupostària. D’això se’n diu congruència!

També s’entossudeixen a repetir el fracàs en la 3a edició de la Fira La Cullerada convertint la Fira de Mont-roig en una petita mostra gastronòmica que es limita a parades de productes de fora de la comarca. Per tant, de productes de proximitat i Km 0, a part dels productors locals, res de res. A part de l’exclusió de tot i tothom que no sigui del sector. Aquesta Fira no ens representa, ni ens la sentim nostra i, per més inri, no té cap repercussió comercial ni econòmica. L’any passat, l’alcalde es va comprometre a valorar la continuïtat de La Cullerada, després de copsar el descontentament de molts veïns i veïnes. Ara, tal com li hem sentit dir algun cop: “facta, non verba” (fets, no paraules!). Esperarem, asseguts, el seu anunciat gir… que mai no arribarà, perquè, de savis seria rectificar.

Amb el seu savoir faire i governant per a tothom (?), han aplicat el compliment de l’Ordenança número 4, (el bon ús de la via pública) ordenant a la brigada la retirada de “tots els símbols existents en via pública que s’hagin instal·lat sense permís previ i amb finalitats polítiques, cíviques o propagandístiques”. I ens preguntem: la retirada de l’estelada de la rotonda, en quina ordenança es basava el Sr. alcalde, quan no hi tenia competències? Això és crear malestar on no n’hi ha. Això és buscar problemes sense necessitat. Sempre ens hem expressat i manifestat amb respecte i civisme, i ara se’ns diu que els nostres carrers, ja no són nostres. El groc no representa cap partit, representa la llibertat, la justícia i els drets humans, i en aquest posicionament ens hi hauríem de trobar tots. L’article 155 ja està derogat, Sr. alcalde!

I per últim, us informem que ja tenim cap de llista per a les properes eleccions municipals del proper 2019. A la darrera assemblea de militants i simpatitzants, la republicana Irene Aragonès i Gràcia va ser escollida per unanimitat després de fer una amplíssima valoració de la feina feta.

Bon estiu, especialment al sector turístic! Naltros continuem tossuts lluitant contra l’injust empresonament i exili dels nostres polítics.

Salut i República!

 

Ple extraordinari Ajuntament de Mont-roig del Camp 15/01/2018

Pel que fa referència a l’ordre del dia i que es pot destacar és:

Punt 1. Aprovar, si escau, el Pressupost General de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp per l’exercici 2018.

ERC votem en contra d’uns pressupostos que venen fum enlloc de realitat inversora, que no reflecteixen les necessitats de la gent i són uns pressupostos defensats per un equip de govern que no es posa a la pell del contribuent.

Un any més, l’oposició no ha pogut participar en aquests pressupostos, quan diem participar, no ens referim a que ens ofereixin parlar amb vostès quan ja ho tenen tot fet, sinó que realment se’ns escolti abans. Van esbombar a la premsa notícies referents a inversió d’aquest pressupost abans que els grups municipals de l’oposició la coneguéssim.

Per què no, una part dels pressupostos, malgrat es tractés d’una partida petita, no pot sotmetre’s a participació ciutadana? Per què no donen veu als veïns i veïnes perquè puguin decidir en què es volen gastar els seus impostos?

I a on se’ls ha ofert la possibilitat de fer-ho, no ho fan (em refereixo al compromís que va adoptar el regidor de medi ambient amb Unió de Pagesos per acordar els camins a asfaltar, i que no respecta, perquè decideix asfaltar el Camí de Vilanova sense previ consens).

En la memòria, signada pel regidor d’hisenda i per l’alcalde, es considera la possibilitat que Mont-roig esdevingui un indret de creixement atractiu i que cal dinamitzar el comerç i l’hoteleria. Alhora diu que és un element essencial, el repte de diversificar el teixit productiu, molt feble en l’actualitat, i afirma que cal reforçar les polítiques de promoció econòmica i de suport a l’emprenedoria. Per tal d’arreglar la situació és imprescindible la recerca d’operadors econòmics i millorar la dotació de les partides vinculades a la dinamització econòmica, al foment de l’ocupació i al suport de l’emprenedoria.  Però resulta que en aquest pressupost hi ha una disminució a la partida d’aquestes regidories, turisme i promoció econòmica, aquesta última amb una reducció del 15,4%. Com es poden potenciar programes que cerquin la dinamització econòmica del municipi per tal d’afavorir el creixement addicional als sectors estratègics si no doten aquestes regidories dels recursos necessaris? A més, l’existència d’un gran volum d’atur, d’una elevada estacionalitat i d’una manca notable d’activitat econòmica, genera dinàmiques d’exclusió social, i a la vegada, ¿quant  inverteixen en serveis socials, joventut i en programes d’ajuda i de suport als col·lectius menys afavorits????? El pressupost a joventut augmenta en uns molt generosos 2.600 €. I ni un sol pla d’ocupació, i un pla de joventut aprovat que no té en compte en cap dels seus apartats el teixit econòmic i productiu del municipi. Joventut segueix sent la gran oblidada d’aquest equip de govern.

Seguretat ciutadana veu minvada la seva assignació en 10.630 €, i les conseqüències d’aquesta rebaixa ens preocupen perquè any rere any va disminuint la partida (2017: -7.000 €). Una reducció de 43.497€ en Espais Públics seguirà caracteritzant els nostres espais comuns per un abandonament absolut.

No ens agrada llegir que part de la inversió que està condicionada a la venda de parcel·les (un total d’1.332.238€ d’inversió condicionats a la venda de parcel·les dels 2.156.848€ totals d’inversió); per tant, el 61% de la inversió prevista no té cap, cap garantia de poder materialitzar-se perquè cal procedir a la subhasta pública d’aquest patrimoni i aquestes quantitats no estan disponibles. De què ens serveix preveure inversió condicionada a venda de parcel·les? Pensem que és un engany, és vendre fum perquè preveuen realitzar prop del 70% de la inversió, en aquestes condicions, abans del juny del 2019. No només fan volar coloms sinó que són uns pressupostos en clau electoralista.

Més coses. Consideren que Mont-roig del Camp té 15 anys de retard en terme de calendari inversor, ja que presenta un extraordinari nivell de mancances en matèria d’infraestructures bàsiques, comparat amb municipis de l’entorn, com Cambrils, Salou o Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant. Aquí sí que hi estem totalment d’acord. No només hi estem d’acord sinó que és una evidència pels qui trepitgem els carrers, hi vivim i hi convivim. Alhora, deia, malgrat tenir aquests 15 anys d’endarreriment, ens comparen la pressió fiscal amb poblacions que ens doblen i ens tripliquen el nombre d’habitants, només pel fet de ser municipi costaner. Per cert, passem per davant de Salou en l’IBI, amb més del doble d’habitants que naltros i amb 15 anys més d’evolució en les seves infraestructures bàsiques.

La comparativa que fa de l’ICIO, l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, és molt singular també, ja que defensen un 4% comparant-lo novament amb poblacions de molts més habitants. Tenim un impost molt més elevat que poblacions caps de comarca, com Tarragona i Reus, i també Cambrils i Torredembarra.

Hi ha una previsió d’augments tant en els impostos directes, indirectes, taxes i ingressos patrimonials, molt optimistes, pensem, i després ja són a temps de fer modificacions de crèdit, tal com vostès defensen aquest recurs com a exercici de bon govern.

Justifiquen l’augment del 5,70% de les despeses perquè diuen hi ha una part significativa de qüestions de tipus extraordinari, dins l’execució d’una sentència que afecta aspectes urbanístics. Li agrairíem que ens poguessin explicar de manera més detallada i amb quins ingressos extraordinaris quedarà finançada aquesta sentència per conèixer a quins col·lectius concrets afecta.

Passem de l’11,79% d’inversió any 2017 al 9,96% el 2018, una disminució de 325.348€ en inversió.

Anem augmentant l’endeutament, ara a un 77,48% i disminuïm en inversió? Pronostica un endeutament del 65% l’any 2019, com ho farà?

Un pressupost que segueix contemplant la figura dels càrrecs de confiança.

Una proposta de Relació de Llocs de Treball, on s’inclou el càrrec de confiança, on s’equipara i supera els drets d’un eventual a la resta de treballadors, contractat a dit, que no ha passat cap procés de selecció.

Emmarca el pressupost en una conjuntura singularment complexa, atesa la situació política que, segons vostès, aporta un creixent nivell d’incertesa. Atribueixen l’augment de la despesa dels dos últims anys i volen justificar-los per la situació política. Si us plau, atreveixi’s a posar dades sobre el paper. Com poden atribuir, sense proves, la interrupció de la dinàmica d’acceleració de les immobiliàries, de la construcció, de la venda de parcel·les, de l’obertura de negocis, de noves activitats empresarials, a la situació política?

En la memòria justifica recurrentment l’endarreriment inversor degut al retard d’evolució del municipi, i quan els va bé i els acomoda, ho atribueixen a la situació política. Això és fer demagògia. Repeteixo, posi dades, xifres…

Atribueixen la possibilitat de la manca de liquiditat de la Generalitat de Catalunya, a la tensió del govern central amb la Generalitat, per favor, això té un nom, un únic nom i es diu article 155.

Jo sí li posaré números i xifres:

Les dades oficials de la Generalitat al tancament de l’exercici 2017 donen com a resultat un creixement del turisme d’un 5,5%, amb 19,1 milions de turistes estrangers, molt diferent al relat interessat que intentava crear el govern del PP. Un altre exemple que desmenteixen aquest relat és el percentatge d’ocupació hotelera al Nadal va ser del 65%, enfront el 60% de l’any 2016. L’ocupació hotelera per cap d’any va ser exactament la mateixa que el 2016, un 85%.

Semblem ambaixadors del Ministre de Guindos a Mont-roig del Camp. Estan fent exactament el mateix! Vostès intenten vincular l’escenari polític català amb unes previsions econòmiques catastrofistes, la realitat és que fins i tot un organisme vinculat a l’Estat com és l’Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (AiREF) preveu que durant el primer trimestre del 2018 l’economia catalana creixerà un 0,83% mentre que a Espanya el creixement seria del 0,77%, desmuntant completament el seu discurs interessat i catastrofista.

I només expliquen una part del relat, què és el que realment condiciona els pressupostos municipals i no expliquen?

  1. La insuficiència financera, que està provocada per l’actual sistema de finançament local que no permet cobrir les necessitats de despesa dels municipis. El govern central no ha sabut respondre a la reivindicació històrica del municipalisme per un sistema de finançament més just que garanteixi la correcta previsió de tots els serveis públics.
  2. El finançament dels municipis turístics: L’article 125 de la llei d’hisendes locals recull un règim de finançament especial per a municipis considerats turístics, assumint que aquesta característica comporta uns majors costos en la provisió de determinats serveis públics. Ara bé, deixa fora tots els municipis de menys de 20.000 habitants i aquells municipis que, tot i superar aquesta xifra, el nombre de segones residències no supera el nombre d’habitatges principals. Si l’objectiu és prevenir la saturació que provoca el turisme sobre els serveis públics municipals no té massa sentit que deixem fora als municipis turístics de menys població, que són precisament els que més pateixen la pressió sobre aquests serveis, Mont-roig del Camp n’és un clar exemple.
  3. La llei d’estabilitat pressupostària, i concretament la regla de la despesa limita el creixement de la despesa pública al creixement de l’economia, en termes de creixement del PIB. L’Estat assigna un coeficient de creixement màxim dels pressupostos municipals, sense tenir en compte la situació econòmica de cada ajuntament. Ens trobem per exemple que l’Ajuntament de Mont-roig del Camp acumula superàvits, diners que pertanyen als veïns, i que no poden ser reinvertits al poble. La realitat és que Montoro obliga els ajuntaments a acumular superàvits per quadrar l’objectiu global de dèficit de l’Estat. El 30 de novembre del 2017 el Congrés va aprovar una iniciativa per modificar la regla de la despesa, però el govern del PP ha manifestat que no té cap intenció de fer-ho emparant-se en el seu dret a veto de tots aquells projectes de llei que tinguin incidència pressupostària.
  4. Les successives lleis de pressupostos de l’Estat han anat restringint la contractació de personal al servei de les administracions públiques, afectant especialment les plantilles dels ajuntaments. Aquesta situació va provocar la destrucció de més de 320.000 llocs de treball al conjunt de les administracions públiques.
  5. L’aprovació de la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local, sap perfectament que va suposar un atac sense precedents a l’autonomia municipal. Sota l’aparença de mesures de racionalització, l’Estat aconseguia monitoritzar i tutelar la gestió dels ajuntaments amb l’amenaça permanent d’extreure competències si la gestió dels serveis públics municipals no s’ajustava als criteris marcats.
  6. I què passa amb la defectuosa regulació de l’impost de la plusvàlua?? Ha provocat que molts contribuents haguessin de liquidar un impost sense l’existència real d’un benefici. Tinc la seguretat que tenim més d’un cas als despatxos del nostre Ajuntament. El govern espanyol es limita a adaptar el mètode de càlcul al sentit de la sentència, sense proposar cap mesura compensatòria per als municipis. Cal recordar que aquest canvi suposarà una reducció d’ingressos per als ajuntaments, afectant directament al principi de suficiència financera, està contemplat aquest càlcul als nostres pressupostos? Preveiem que alguns veïns ens puguin reclamar aquest impost i hàgim de retornar les liquidacions efectuades fins a 4 anys enrere?
  7. La manca de pressupostos de l’Estat: Actualment diversos aspectes de la gestió municipal són regulats a la llei de pressupostos generals de l’Estat, de manera que el pressupost de l’ajuntament es veu fortament condicionat per l’aprovació prèvia dels pressupostos de l’Estat. Per segon any consecutiu ens trobem que l’Estat no ha fet la feina, prorroga pressupostos i en el millor dels casos acabarà aprovant els nous a meitat de l’exercici, afectant directament els ajuntaments en aspectes que tenen incidència econòmica. Alguns exemples són l’increment màxim de la massa salarial, el coeficient de la taxa de reposició, els coeficients cadastrals…

Com pot ser, regidor d’hisenda, que en la seva memòria no faci referència a tots aquests condicionants? Les polítiques de l’Estat espanyol són avui la gran amenaça per als pressupostos municipals i esdevenen el principal element d’inestabilitat. No oblidem que l’Estat arrossega un deute que ja supera el 100% del PIB, un dèficit estructural que només corregeix escanyant les Comunitats Autònomes i els municipis i una crisi de les pensions que posa en risc la sostenibilitat del sistema.

Per contra, hem tingut un Govern de la Generalitat que en només 18 mesos de legislatura va aconseguir sanejar els comptes públics, posar-se al dia en el pagament amb els proveïdors i reduir en un 74% el deute que tenia amb els ajuntaments. Per exemple, en el cas de Mont-roig del Camp el deute s’ha reduït un 81% en només 1 any, passant d l’ 1.761.674€ a l’octubre del 2016 a 349.046 a l’octubre del 2017.

Per tant, no venguin més relats catastrofistes. Són les polítiques aplicades pel PP i companyia que ens han ofegat econòmicament a nivell municipal. Aquells que continuen venent un relat catastrofista han de saber que ja no estem en campanya electoral, que és moment de treballar seriosament per revertir les polítiques aplicades pel PP amb el suport de PSOE i Ciudadanos, i per combatre aquell model d’Estat que només vetlla pels interessos dels bancs i dels grans oligopolis, que ens condemna a pagar el preu de la llum més elevat de tot Europa i que posa en risc la pensió dels nostres pares i avis .

Aquest és el veritable risc i el major factor de inestabilitat per al futur dels nostres ajuntaments i dels nostres serveis públics.

 

Bé, per tot el que hem explicat, ERC votarà en contra d’aquests pressupostos, perquè són uns pressupostos que no reflecteixen la realitat del municipi, són uns pressupostos defensats per un equip de govern que no es posa a la pell dels seus contribuents.

 

Ple extraordinari Ajuntament de Mont-roig del Camp 30/10/2017

ERC ha demanat la convocatòria d’un Ple extraordinari per aquesta setmana, que avui acaba, per presentar dues mocions:

1) Exigir la llibertat immediata dels presidents de l’Assemblea Nacional Catalana, Jordi Sànchez, i d’Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.

2) Aturar la suspensió de l’autonomia de Catalunya amb l’article 155. L’alcalde convoca el Ple per dilluns 30 d’octubre a les 9:30h.

Com que no s’ha respectat la petició del termini màxim de celebració del Ple, tal com demanàvem pels moments polítics i socials que estem vivint, com que el Govern espanyol ja ha aplicat l’article 155 i ja hem proclamat la República Catalana, ara ja no té sentit votar les mocions i ERC ha decidit que no assistirà al Ple.

Una vegada més, mostrem la nostra indignació per la decisió de l’alcalde de no acceptar convocar el Ple quan se li demanava al·legant motius d’agenda (podia convocar per dimecres, dijous o divendres passat) i de no estar a l’alçada de les circumstàncies.

 

 

Ple ordinari Ajuntament de Mont-roig del Camp 12/07/2017

Pel que fa referència a l’ordre del dia i que es pot destacar és:

Punt 3. Designar les dues festes locals per a l’any 2018:

Mont-roig del Camp:            8 de setembre i 29 de setembre

Miami Platja:                         19 de març i 25 de juliol

Punt 5. Declarar disponible la partida d’increment del capítol 1- Despeses de personal prevista per fer front a la Relació de Llocs de Treball 2017.

Ens abstenim.

El Ministeri d’Hisenda i Funció Pública i la Generalitat de Catalunya emeten informe negatiu i deneguen l’aplicació dels increments salarials de la Relació de Llocs de Treball (RLT), ja que no encaixen amb la Llei de Pressupostos generals de l’Estat 2016. Ara es declaren disponibles aquests diners (297.187,21 €) que estaven bloquejats per a destinar-los a la RLT i es destinaran al Capítol I- Despeses de personal dels Pressupostos.

Trobem molt precipitat que del 27 de juny que reben la resposta del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública denegant l’aplicació de la Relació de Llocs de Treball, a avui 12 de juliol ja volen aprovar la fórmula de poder utilitzar el crèdit pressupostari i destinar-los a altres motius. No veiem clar que en tant poc temps s’hagi fet una valoració prou acurada i sobretot consensuada per fer els augments. Evidentment, que naltros som dels primers a voler que es faci justícia amb tots aquests treballadors/es que fa molts anys que estan assumint tasques molt per sobre de la seva categoria laboral i, mereixen un sou digne i proporcional a les seves responsabilitats laborals. No disposem de suficient informació per valorar els terminis i quan seran efectius aquests augments salarials. A més, no tenim clara la diferència i quins són els criteris per categoritzar els treballadors/es entre singularitzacions i promocions internes.

Punt 9. Precs i preguntes

Preguntem al regidor Josep Ma Gairal:

Des de la depuradora ubicada al barranc de Vilanova ( 7 ponts) sovint es deixen anar  grans quantitats d’aigua al barranc i queda impracticable. No em voldria equivocar però tinc entès que hi passen rutes BTT per aquest barranc i els usuaris, inclosos els pagesos/es es troben que no poden circular-hi. Demanem que aquesta aigua es condueixi i es canalitzi d’alguna manera pels vorals per evitar aquestes petites inundacions.

Comentar-li també que el contracte que s’ha signat amb l’entitat l’Escurço per vigilància d’abocaments incontrolats, i que em va assegurar que està penjat a contractació, no està penjat, només a tall de recordatori.

Volem saber quan s’executarà l’arranjament del Camí de les Noies, ja que, tal com va dir vostè, té previst fer-ho al desembre i aquestes dates estan generant molta preocupació entre els pagesos per tots els inconvenients que es poden generar arreglar un camí en plena collita.

El regidor respon que ens assegura que a finals d’agost es reuneix amb Unió de Pagesos i que l’execució del camí estarà llesta el mes de novembre.

 

Preguntem al regidor Juan Gallardo:

A la Junta de Govern Local del 28 de juny acorden la modificació de les ordenances fiscals núm 9 i núm 10, referent a la taxa per serveis urbanístics per una banda, i per la tramitació de llicència ambiental, llicència d’obertura i règim de comunicació prèvia d’establiments, per altra. Ens podria ampliar aquesta informació? (Ja hem demanat expedient).

El Secretari respon que s’han detectat incoherències en aquestes ordenances i són difícils d’aplicar, per tant, es farà una proposta de modificació a l’octubre.

Volem conèixer l’estat actual de la denúncia que dos agents de la policia local van fer amb acusacions referents a que estaven patint una suposada situació de mobing laboral, ja que no se’ns ha respost  la instància on demanàvem informació. Com està la situació?

El regidor respon que existeix un expedient reservat contradictori, ja que dues parts acusen l’altra part. Està sota secret de sumari.

Ple ordinari Ajuntament de Mont-roig del Camp 10/05/2017

Pel que fa referència a l’ordre del dia i que es pot destacar és:

Punt 1. Donar compte dels decrets.

Comentar que hi surten noms i cognoms de persones que han demanat ajuts socials, hi ha altres casos semblants on només hi apareixen les sigles dels noms i cognoms de la persona. Preguntem si en aquests casos no s’està respectant la protecció de dades d’aquestes persones. Responen que es tracta de documents interns i, que per tant, no es publiquen. Tot i així ho tindran en compte.

Punt 2. Recursos Humans. Expedient 393/2016. resoldre, si s’escau, l’al·legació presentada pel grup municipal de PDeCat sobre la relació de Llocs de Treball de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp i aprovació definitiva.

Hi votem en contra.

Diferents coses sobre aquest punt per argumentar el nostre vot en contra.

A la Seu Electrònica no hi apareix cap document ni cap expedient referent a aquest punt de l’ordre del dia. Per tant, informació zero, si no es demana en mà i això sí, a través de la respectiva instància. Només s’hi poden consultar les convocatòries però no hi ha cap informació adjunta, no hi ha manera de trobar els expedients, tant els que fan referència a l’ordre del dia del Ple com els d’altres temes que diuen que estan penjats o els penjaran i no apareixen enlloc.

He demanat (Irene Aragonès ,ERC-AM) la tablet que ofereixen als regidors per tal que es pugui instal·lar tot allí i veure què és el que estic fent malament que no puc accedir a la documentació que diuen que sí que hi és i jo no la trobo.  Però és clar, estic pendent de l’autorització pertinent per poder disposar-ne, esperarem.

Dic això, perquè sense la documentació no es pot valorar suficientment aquest punt de l’ordre del dia si hi manca informació, aprofito per dir que si la Seu Electrònica només ens serveix per a veure les convocatòries i hem de continuar demanant expedient per expedient i instància per instància, de què ens serveix?

Considerem la RLT com una eina de recursos humans, i sí, hi estem d’acord. Clar que sí. És una bona eina per a reconèixer una reivindicació, per exemple, de molts auxiliars administratius de la casa, que penquen molt i la seva tasca laboral és poc reconeguda.

Per tant, naltros no votem en contra de la RLT, votem en contra del procediment, de com s’ha dut a terme en concret aquesta RLT, perquè no tothom ha pogut dir-hi la seva.

L’informe de la Generalitat nega un pagament massiu, només en llocs singulars. Què hi diu l’interventor? I el secretari? L’informe que s’ha enviat a Madrid després d’una reunió amb el Subdelegat del Govern fent aquesta petició, què hi diu? Tampoc està penjat a la Seu Electrònica.

Evidentment, aquesta Relació de Llocs de Treball serà aprovada per l’equip de govern, però únicament la seva aprovació de què servirà? La podrà portar a terme, senyor alcalde? És una promesa? Si l’aprova, ha de pujar els sous, pugi’ls. Ho ha de complir. Pot fer-ho? Sr. Interventor, podrà fer-ho? No es pengi la medalla només per haver-la aprovat, apliqui-la!

(l’Interventor no assisteix al Ple)

Punt 3.  Secretaria. Expedient 4937/2017.  Instar, si se procede, al Gobierno de España adopten iniciativas legislativas que permitan a las Entidades Locales españolas reinvertir su superávit para mejorar la calidad de la vida de sus ciudadanos.

Hi votem a favor.

Hi estem d’acord. Compartim que la Llei d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera ha suposat pels municipis una evident pèrdua d’autonomia en la gestió dels nostres recursos.

El grup d’Esquerra Republicana reivindiquem que si el nostre Ajuntament compleix amb els requeriments en matèria d’endeutament i té romanent de tresoreria positiu puguem utilitzar lliurement el nostre superàvit. Això, sí, voldríem afegir un acord més, que quedi palès que es buscaran eines que permetin retornar aquests recursos a la ciutadania, en forma de millors serveis públics, per exemple en forma de polítiques socials, o promoció econòmica i ocupació o bé per a dur a terme aquelles inversions necessàries per al municipi.

No es pot afegir cap acord perquè és la proposta de la Federación de Municipios.

Ple ordinari Ajuntament de Mont-roig del Camp 08/03/2017

Pel que fa referència a l’ordre del dia i que es pot destacar és:

Punt 5. Aprovar, si s’escau, la proposta de modificació de l’Ordenança General Número 1 de l’exercici 2017.

Ens abstenim.

La modificació d’aquesta ordenança té la voluntat de facilitar al ciutadà i a les empreses el pagament dels deutes tributaris i altres de dret públic i marcar criteris d’ajornament i fraccionament per tal de flexibilitzar-los i adaptar-se a les necessitats del ciutadà. Concretament s’amplia l’import de deute de 18.000 € a 30.000€.

ERC fa la seva intervenció per tal de justificar el seu vot d’abstenció, ja que no veiem clar quines empreses i persones físiques (es tracta d’un import de deute molt elevat) podran acollir-se i, sobretot, recalquen el gran risc que existeix que el deutor no pugui fer front al pagament.

Segons l’informe de l’interventor amb la documentació que ha d’aportar l’interessat només es coneixerà mínimament la capacitat econòmica i la solvència del deutor, per tant, no hi ha garantia que aquest pugui fer front al pagament.

Tampoc es coneixen els riscos i, fins i tot, en cas que s’hagués de recórrer a l’embargament ens podríem trobar que no es pogués accedir a determinada informació degut a la protecció de dades i que algunes bases de dades no són gratuïtes, per tant, caldria pagar per accedir-hi.

Conseqüència, l’embargament no s’efectuaria. I a la vegada, aquest tràmit generaria molta burocràcia, temps i, per tant, incompliment del principi d’eficàcia.

Amb aquest ajornament, a més a més, ens convertiríem amb un dels municipis amb un límit de dispensa més elevat i amb més flexibilitat d’ajornaments, cosa positiva perquè s’augmenten les possibilitats d’adhesió de deutors tributaris i que vol dir que tenim la voluntat d’adaptar-nos a les circumstàncies personals, però no és molt arriscat amb aquest import tan elevat, fins a 30.000 €?

No veiem massa clar amb quin perfil de persones o, suposem que la majoria són empreses, degut a l’import elevat, poden beneficar-se d’aquest ajornament. Han rebut demandes, sol·licituds de modificació de l’ordenança? O ha estat a iniciativa seva?

El regidor d’hisenda ens respon que sobretot es tracta de comunitats de propietaris que tenen un deute important en concepte d’aigua i també hi ha alguna demanda d’empresaris.

Punt 6. Aprovar, si s’escau, els acords adoptats per la Mesa General de Negociació que va tenir lloc el passat 19 de gener de 2017 de modificació del Pacte de Condicions de Treball sobre jornada i horari de treball del personal de l’Ajuntament de Mont-roig.als camps de futbol.

Hi votem a favor.

Els acords fan referència a dies de vacances amb anys d’antiguitat, permís per les empleades en estat de gestació (permís retribuït a partir de la setmana 37 de l’embaràs fins la data del part) i equiparar les retribucions brutes anuals dels agents, caporals i sergent de la Policia local (hores extraordinàries).

Ple ordinari Ajuntament de Mont-roig del Camp 08/02/2017

Pel que fa referència a l’ordre del dia i que es pot destacar és:

Punt 5. Precs i preguntes

– Preguntem al regidor de Medi Ambient, Sr. Gairal, sobre la ineficàcia del tractament de la processionària al nostre municipi i les preocupants conseqüències sobre la població:

L’any passat, el regidor explicava que no s’havia pogut controlar la processionària perquè va ser un any d’extremes condicions climàtiques que van afavorir la seva proliferació i va dir que va ser un any excepcional. Bé, aquest any les temperatures no han tingut res a veure amb les de l’any anterior i tornem a tenir tot el terme infectat d’erugues; el terme i zones de nuclis urbans, que és on preocupa les conseqüències que poden provocar en les persones i animals. Preguntem per què aquest tractament que s’ha fet no funciona, per què no és eficient i eficaç. Entenem que és una tasca difícil i costa arribar a totes les zones, que molts propietaris privats no fan la feina.

Vostès la fan? Per què parcel·les municipals estan plegades d’erugues?   Quines mesures pensa portar a terme per evitar mals majors a la població?

El regidor respon comparant la processionària amb la malaltia de la grip, que es vacuna però segueix havent-hi grip… Explica que s’ha fet el tractament i, que amb molta probabilitat, durarà menys gràcies al vent, a la pluja, el fred…

ERC demanem que s’intensifiqui la campanya de prevenció i difusió d’informació a la població per tal d’evitar mals majors. Veiem que ens han fet cas, perquè al web municipal ja hi havia indicacions l’endemà mateix.

Ho celebrem!

 

– La nostra pregunta fa referència a l’estat d’abandonament del parc de la Maria Martori. Ens preguntem que com pot ser que una zona de lleure es trobi en aquest estat: brutícia, herbes de dimensions descomunals, vidres per terra (resultat de les festes de “botellons” que s’hi fan), ple d’erugues, parets pintades de grafitis, cartells de senyalitzacions deteriorats, rajoles trencades.

Preguntem si es podria fer un manteniment més o menys continu per tal d’evitar que s’arribés en aquests extrems? Es podria regular l’hora d’obertura però, sobretot l’hora de tancament? Queda obert el parc a la nit?

Sabem que una part és responsabilitat de l’incivisme d’algunes persones, cert, però és que els ho posen molt fàcil, eh? Deixant aquest parc abandonat estan dient que no els importa ni els preocupa què s’hi fa.

 Si us plau, posin remei.

Ens responen que hi ha molt vandalisme i que quan s’arregla una cosa, després de poc temps torna a estar trencada. El parc no es tanca mai, a la nit tampoc. S’estan plantejant col·locar un sistema de vigilància que encara no poden concretar. Una altra opció que estan valorant és la possibilitat de poder licitar un servei de bar/cafetería.

Tot i així, reconeixen l’estat lamentable de brutícia i deixadesa i es comprometen a fer un manteniment més regular.

Ple extraordinari Ajuntament de Mont-roig del Camp 21/12/2016

Pel que fa referència a l’ordre del dia i que es pot destacar és:

Punt 2. Aprovació del Pressupost Municipal per l’Exercici 2017

En les línies estratègiques que assenyala la memòria, es diu que l’expedient de pressupostos 2017 dóna resposta, entre altres assumptes, a la dotació de les inversions previstes al PAM. Trobem que és molt agosarat i atrevit dir que s’inclouen “les inversions previstes al PAM”, se suposa que es volen referir a que s’inclouen “algunes” de molt puntuals. També fan referència al desplegament d’actuacions de manteniment i millora del patrimoni municipal i queda molt ambigu a què es refereixen. En fan referència de forma molt genèrica, i no concreten ni puntualitzen a quin patrimoni fan referència, són els 43.000€ de climatització de la casa de cultura que ja van prometre que s’inclouria en la subvenció de la rehabilitació i, finalment, no van quadrar els números i no es va poder incloure?
Comenten que el procés de consolidació i el canvi de les dues empreses mercantils EMSA i EMOMSA, per a la nova empresa pública empresarial, ha estat la conseqüència d’un profund exercici d’anàlisi i reflexió. Tenim els nostres dubtes i moltes certeses que no ha estat així, ja que la part més afectada, els treballadors, no se’ls ha tingut en compte en el procés, ni en la possibilitat de poder participar-hi ni en la transmissió d’informació, tal com regula l’estatut dels treballadors. Una cosa és que la normativa no hi obligui i, l’altra, que es tingués aquesta deferència amb ells i elles.
En els mecanismes que es preveuen per tal de fer front a la dotació d’inversions, afirmen que recorreran a les contribucions especials. No sabem per a quines previsions contemplades al PAM els contribuents hauran de finançar aquestes inversions (180.000 € en la millora de la via pública, en quins indrets?). D’altra banda, també volen recórrer a la alineació de patrimoni, que no ens sembla malament, però en cap lloc es detalla quin patrimoni i si existeixen estudis urbanístics, en cas d’existir-ne, quins són. 500.000 € previstos en la venda de terrenys que seran, diuen, el motor de finançament de gran part de la inversió. Per tant, si no s’aconsegueix aquesta venda (en un moment no òptim per fer-la), la inversió quedarà congelada.
Quan fan referència als nous equipaments en inversions, pensem que s’han descomptat, ja que es tracta d’un sol equipament, en aquest cas el Club de Mar i subvencionat el 50%.
En la memòria afirmen que els nivells d’ocupació el municipi es van recuperant puntualment i que hi ha hagut un descens de l’atur. Considerar un descens de l’atur el fet que hi hagi 68 persones menys com a demandants d’ocupació, de 690 persones aturades el 2015, pensem que és relativitzar els números sense fer cap favor a ningú. Tot així, més endavant reconeixen un gran volum d’atur. En què quedem, doncs? La implementació de programes d’ajut a les famílies hauria de ser una prioritat, com? Amb un augment del 9%? Pensem que no.
La comparativa que fan de l’ICIO, l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, és molt singular, ja que defensen el 4% comparant-lo amb poblacions de molts més habitants que Mont-roig del Camp. I tenim un impost molt més elevat que poblacions com Tarragona i Reus (Calafell, 24.300, Salou, 26.400, El Vendrell, 36.500, Vila-seca, 21.100).
La RLT sense saber amb seguretat si es podrà portar a terme, ja que ara només es fa bossa a l’espera de resposta dels serveis jurídics de la Generalitat de Catalunya, motiu pel qual l’interventor no signa. En l’expedient de pressupostos no s’aplica els increments retribuïts de forma individualitzada sinó que només es crea un fons. Cap garantia.
No compartim l’augment a alcaldia de 35.466€ que suposa un 33% més i un imperceptible augment de 7.500€ a Joventut (quantitat irrisòria, comparada amb els 35.000 d’alcaldia). Joventut segueix sent la gran oblidada dels pressupostos d’aquest equip de govern. Els nostres joves necessiten polítiques de joventut, polítiques de formació, polítiques d’ocupació, que, potser en alguna part ho cobrirà el Pla de Barris, però que tots ja sabem a priori que serà insuficient. El que cal és un Pla de Joventut per cohesionar relacions i establir xarxa amb el teixit social i econòmic del municipi.
Seguretat ciutadana veu minvada en 7.000 € la seva assignació i les conseqüències d’aquesta rebaixa ens preocupen.
Un pressupost que també contempla dues places de personal eventual: dos càrrecs de confiança. A l’existent en l’actualitat, cap d’alcaldia i govern obert, amb un augment salarial considerable; i el segon, Cap de turisme i impuls econòmic, encara no el coneixem.
Tot el que es va enumerant i es proposa està sota possibilitat, ja que s’al·lega la incertesa normativa i els criteris d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. L’endeutament arribarà al 78,3 % i per tant, es necessitarà l’autorització per part de política financera de la Generalitat.
No tenim cap certesa que totes les inversions proposades s’executaran, cosa que a la vegada també ens reconforta, parcialment, perquè hi ha algú que deu fer de mur de contenció però, compte, l’interventor recomana fixar taxes i preus públics per a cobrir costos dels serveis.
Pensem que tant la RLT com la creació de l’EPE, empresa pública empresarial, s’ha fet ràpidament i que disposar de més temps hagués estat més eficaç.

Per tots aquests arguments exposats, ERC vota en contra del pressupost.
Agraïm la disponibilitat del regidor i reconeixem el gran volum de feina feta des de la regidoria i, sobretot, dels tècnics dels departaments pertinents.

Punt 3. Aprovació de la Plantilla de Personal

Hi votem en contra.

Tal com hem comentat en el punt dels pressupostos, la plantilla contempla dues places de personal eventual: dos càrrecs de confiança, la cap d’alcaldia i govern obert, amb un augment salarial i un altre, de nou, cap de turisme i impuls econòmic. Seguim coherents en la nostra posició de no acceptar contractacions de càrrecs de confiança.

 Punt 4. Aprovació de la Relació de Llocs de Treball

Estem a favor de l’equiparació, ja que actualment es manifesta una gran injustícia de la retribució d’una part significativa de la plantilla, perquè molts treballadors estan desenvolupant tasques corresponents a llocs de superior categoria.

Tot i així, ha anat tot molt ràpid i amb poca planificació. Pensem que una Relació de Llocs de Treball cal treballar-la profundament amb totes les parts implicades des de dalt fins a la part més inferior de l’organigrama. No sabem si s’ha donat resposta a les peticions contrastades i justes que han degut fer els treballadors/es. Esperarem a veure si es presenten al·legacions. També ens preocupa realment el fet que de moment només es tracti d’un fons, d’un calaix, una reserva sense saber amb seguretat si es podrà portar a terme, a l’espera de resposta dels serveis jurídics de la Generalitat, ja que xoca frontalment amb la normativa de contenció del dèficit públic; motiu pel qual l’interventor no signa. En l’expedient de pressupostos no s’aplica els increments retribuïts de forma individualitzada sinó que només es crea un fons. I a més, trobem injust que els dos càrrecs de confiança eventuals i triats a dit hagin estat inclosos i equiparats amb aquells llocs de treball que han hagut de passar per una selecció de personal.

Per tots aquests arguments hi votem en contra.

 Punt 5. Precs i preguntes

– Pregunta pendent a respondre pel regidor Ángel Redondo,  Ple de novembre,  sobre el motiu pel qual els contenidors soterrats ubicats a la plaça de l’Església estan precintats de fa ja uns mesos. Ens respon que :

Els trauran, ja que tenen un mecanisme motoritzat que és molt difícil de mantenir i suposa un cost molt elevat. Estan valorant quin tipus de contenidors seran els definitius.

 

– A la Junta de Govern del 23 de novembre s’acorda denunciar el conveni amb el Centre Miró per tal de fer un major estudi i revisió dels acords signats en el conveni del 2016. Preguntem si ens poden avançar les condicions i característiques dels acords del futur conveni i en què consistiran.

Es vol ubicar una Oficina de Turisme de manera permanent a l’Església Vella. Es reuniran amb els integrants del Centre Miró per tal de veure quin espai ocuparan ambdues activitats al mateix edifici.

Grup Municipal Esquerra Republicana de Catalunya-AM

En aquest espai hi trobareu articles i informacions diverses relacionades amb l’activitat d’aquest grup municipal a l’Ajuntament de Mont-roig del Camp. Al mateix temps, podreu seguir l’activitat d’aquesta formació a les seves xarxes socials i també tindreu el contacte per poder-vos-hi comunicar.