Mobilitzem-nos contra l’increment abusiu del preu de la llum

El grup municipal d’ERC-MES-AM defensarà en el ple ordinari de l’Ajuntament del dia 13 d’octubre 2021 una moció contra l’increment del preus de l’electricitat i una crida a la mobilització ciutadana davant d’aquest abús. Aquest és el contingut de la nostra moció:

MOCIÓ CONTRA L’INCREMENT DE PREUS DE L’ELECTRICITAT I CRIDA A LA MOBILITZACIÓ.

L’elevat preu de l’electricitat ha esdevingut un problema estructural que arrossega l’Estat espanyol des de fa dècades i que afecta a milions de famílies i també al teixit empresarial del país que ha d’assumir uns costos superiors a la mitjana europea, ocasionant una clara pèrdua de competitivitat.

Malgrat el problema ve de lluny i té múltiples causes, aquests darrers mesos hem assistit a una escalada de preus sense precedents, assolint un màxim històric de 234 €/MWh, molt per sobre fins i tot de l’anterior màxim de 105€/MWh del mes de gener, en aquell cas a causa dels efectes del temporal Filomena. 

L’alarma social generada al voltant de l’increment desmesurat del preu d’un bé considerat essencial va requerir la compareixença el passat 30 d’agost de la Ministra de Transició Ecològica, Teresa Ribera. Va ser una compareixença decebedora, sense anunciar cap mesura addicional per contenir l’escalada de preus i de la qual en va transcendir mediàticament la petició a les elèctriques d’aplicar una major “empatia social” mentre reconeixia explícitament que durant el 2021 les famílies veuran incrementat de mitjana un 25% el seu rebut. Entenem que és d’una enorme irresponsabilitat traslladar a la ciutadania el missatge que els poders públics no poden fer-hi res i que tot queda en mans de la bona voluntat de les gran empreses energètiques que actuen amb una lògica de mercat oligopolístic.

Les noves mesures anunciades pel govern espanyol aquest setembre tampoc resoldran el problema d’arrel ni ajudaran a un canvi de model. Malgrat la insistència que el seu efecte serà immediat en la rebaixa del preu de la llum, la veritat és que moltes d’elles no es poden aplicar de forma immediata i d’altres com la rebaixa de l’IVA sols servirà per augmentar el marge de benefici de les elèctriques i reduir els ingressos de l’estat.  

En un mercat dominat per unes poques grans empreses que tenen vincles estrets amb els dos grans partits de l’Estat, per exemple mitjançant la presència de diversos exMinistres en consells d’administració de les elèctriques, la ciutadania no acceptarà de cap manera que el govern de l’Estat es desentengui davant els abusos tarifaris que estem veient els darrers mesos per part d’aquestes mateixes elèctriques. Pràctiques com les efectuades per algunes companyies elèctriques consistents en buidar els embassaments per generar energia a baix cost sabent que entrarà al mercat al preu més elevat possible, entenem que són inadmissibles i requereixen d’una intervenció del regulador públic.

Les mesures adoptades amb anterioritat a la darrera escalada de preus, consistents en la rebaixa de l’IVA i la suspensió temporal de l’impost a la generació, s’han demostrat clarament insuficients i no entren en el problema de fons, els enormes beneficis que generen les elèctriques a partir d’un bé essencial.

Des d’una visió estrictament municipalista, aquest fort increment del preu de l’electricitat en un context de recessió econòmica farà que moltes més famílies no puguin assumir les factures i es trobin en risc de pobresa energètica. Seran doncs els ajuntaments qui hauran de respondre destinant majors recursos des dels serveis socials, és a dir, intentant corregir allò que els poder públics de l’Estat no han estat capaços de solucionar en la regulació del mercat elèctric.

Davant aquesta situació es fa més necessari que mai aprofitar totes les eines disponibles per tal d’abaratir la factura a les famílies vulnerables, començant per ampliar la cobertura del bo social que permeti aplicar majors descomptes en base a criteris de renda i la situació personal i familiar.

Sent conscients de la dificultat per trobar solucions a curt termini, si tenim clar que aquestes han de passar per una major sobirania energètica, passant d’un model oligopolístic concentrat en unes poques empreses a un model més diversificat amb participació de la ciutadania, per exemple mitjançant l’impuls de les comunitats energètiques locals, l’autoconsum basat en energies renovables i la participació en petits projectes en forma de cooperatives energètiques, així com l’acceleració en la implantació ordenada i equilibrada territorialment de les energies renovables.

En aquest sentit, l’execució dels fons europeus és una oportunitat per incidir en aquest canvi de model, afavorint aquells projectes orientats a la diversificació del mercat, l’eficiència energètica i l’impuls definitiu a les renovables.

Per tot l’exposat, es proposa l’adopció dels següents acords:

Primer. Instar al govern de l’Estat a reestructurar l’actual model energètic definint nous mecanisme de control públic, lliure d’oligopolis i amb un sistema de preus just, equitatiu, competitiu, sostenible ambientalment i transparent. 

Segon. Instar al govern de l’Estat a ampliar la cobertura del bo social per tal de reduir la càrrega a les famílies més vulnerables en episodis d’escalada de preus com els que hem viscut aquest estiu.

Tercer. Sol·licitar al govern de l’Estat un fons extraordinari en favor dels ajuntaments per tal de cobrir l’increment de sol·licituds que estan rebent els serveis socials.

Quart. Posar a disposició de la ciutadania un punt d’informació sobre el bo social i sobre els ajuts existents per fer front a la pobresa energètica, i l’estalvi i eficiència energètica.

Cinquè. Instar al govern de l’Estat a destinar els recursos provinents dels fons Next Generation EU a projectes que contribueixin a fer efectiva la transició energètica i alhora permetin diversificar el sistema, acabant amb l’actual funcionament oligopolístic.

Exigim l’IVA reduït del 10% a perruqueries, barberies i centre d’estètica

El grup municipal d’ERC-MES-AM defensarà en el ple ordinari de l’Ajuntament del dia 13 d’octubre 2021 una moció en què s’exigeix al govern de l’estat retornar el tipus d’IVA del 10% al sector de perruqueries, barberies i centres d’estètica. Aquest és el contingut de la nostra moció:

MOCIÓ PER AL RETORN A L’IVA REDUÏT DEL 10% DEL SECTOR DE LA PERRUQUERIA, BARBERIA I ESTÈTICA

En l’últim trimestre del 2012, per a pal·liar els efectes de la crisi econòmica, el govern espanyol va augmentar fins al 21% l’IVA del sector de la imatge personal, amb la promesa per part del llavors ministre d’Hisenda, Cristóbal Montoro, de retornar a la situació d’IVA reduït tan bon punt  millorés l’economia. D’aquesta manera, les perruqueries, barberies i certs serveis d’estètica van passar d’un IVA del 8%, en tant que serveis essencials, al tipus general del 21%.

Aquesta pujada de l’IVA havia de ser temporal i així ho van assumir la majoria de professionals del ram, que davant les dificultats econòmiques que patia la ciutadania van fer un gran esforç perquè la pujada de l’impost no repercutís en la clientela. Lluny del que va prometre el govern del Partit Popular, vuit anys després la pujada de l’IVA persisteix. És per aquest motiu que el sector de la imatge personal s’ha unit a nivell estatal, mitjançant plataformes com “Creure en Nosaltres”, per a reclamar el retorn a l’IVA reduït aplicat als sectors essencials. 

L’any 2018, el PSOE (llavors a l’oposició) va presentar una proposició no de llei (PNL) per a restituir l’IVA reduït al sector. Malgrat comptar amb el suport de la majoria de partits, a dia d’avui aquesta no ha estat aplicada, davant la negativa del propi PSOE —ara a govern— de retornar a la forma reduïda de l’impost. En la mateixa línia, els socialistes han donat l’esquena a una nova PNL presentada per ERC amb el suport de l’Aliança Empresarial per la Perruqueria i l’Estètica. 

Atesa la dificultat del moment actual, el sector necessita més que mai que aquesta reivindicació es faci realitat. Si la pujada de l’IVA del 2012 ja dificultava considerablement la viabilitat de molts d’aquests negocis, amb l’arribada de la pandèmia va ploure sobre mullat: primerament, amb el tancament total de l’activitat durant tres mesos, i posteriorment amb les restriccions sanitàries.

Es calcula que, els darrers nou mesos de 2020, la facturació de les perruqueries va caure un 38,9% respecte del mateix període de l’any anterior (xifra que, en el 67,8% dels negocis, arribà al 50%), i s’estima que durant la pandèmia el sector ja ha perdut al voltant del 30% de les empreses existents, deixant a l’atur més de 30.000 persones i encara avui en situació d’ERTO més de 8.000.

El sector s’ha mostrat totalment comprensiu davant la realitat de la pandèmia i, un cop més, ha estat a l’alçada de les circumstàncies, invertint importants sumes econòmiques en protocols de seguretat i d’adaptació. Per aquest motiu és necessari que, en vista de la delicada situació que viuen molts d’aquests negocis, es recuperi l’IVA reduït i s’acabi amb aquest greuge comparatiu. En cas contrari, s’estima que més de la meitat dels negocis tindran problemes per a continuar la seva activitat. 

Cal tenir en compte la rellevància social i econòmica d’aquest sector, que no només ofereix un servei de primera necessitat àmpliament sol·licitat per la ciutadania, sinó que també dona feina a més de 150.000 professionals, majoritàriament dones joves d’entre 20 i 35 anys, i genera uns 50.000 llocs de treball indirectes.

Cal considerar també que un 90% del sector està integrat per micropimes amb menys de 3 treballadors, i en bona part per professionals en règim d’autònoms.

Per tot l’exposat, el grup municipal d’Esquerra Republicana – Moviment d’Esquerres proposem al Ple de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp l’adopció dels següents acords:  

Primer.- Instar el govern espanyol a complir les PNL aprovades per a la restitució de l’IVA reduït del 10% al sector de les perruqueries, barberies i estètiques, ja que d’això en depèn la viabilitat de molts d’aquests negocis.

Segon.- Notificar aquest acord al govern espanyol, concretament, al seu President, a la ministra d’Hisenda i a la ministra de Treball i Economia Social.