A favor de la rehabilitació del nucli antic de Mont-roig

ERC-MES hem votat en el ple extraordinari del 18 d’agost 2021 a favor d’una modificació de crèdit de 375.210 € per fer possible l’inici de la rehabilitació del nucli antic de Mont-roig del Camp, una reivindicació prioritària del nostre grup municipal.

Us ho expliquem:

Es destinaran, per fi, 60.000 € a finançar el tan necessari estudi sobre el nucli antic de Mont-roig amb un calendari que permetrà, el mes de març vinent, iniciar els treballs d’elaboració corresponents.

Ens satisfà enormement que aquest estudi tingui una voluntat integral:

 • Modificacions imprescindibles del POUM per afavorir les iniciatives de rehabilitació -que avui per avui semblen una utopia-.
 • Esponjament de la trama urbana.
 • Redefinició de la mobilitat.
 • Previsió de noves zones verdes i equipaments.
 • Promoció de l’habitatge jove i la necessària oficina d’habitatge específica. 

Aquest ha de ser un primer pas per a deturar i revertir l’accelerat deteriorament del casc antic de Mont-roig i ha de continuar-se amb la implementació decidida i ambiciosa de les directrius que emanin d’aquest estudi. 

Com ja sabeu, aquesta proposta és un dels temes prioritaris del nostre grup ERC-MES, al qual donem una importància rellevant i que ha estat objecte de múltiples iniciatives, fins ara sense èxit, en el si de la Corporació municipal. Ens congratulem que finalment es doti pressupostàriament aquest pas previ consistent en l’elaboració de l’estudi, i estarem molt amatents als seus resultats i al compliment dels terminis previstos per a la seva elaboració i posterior implementació.

Altres partides pressupostàries a destacar i que compartim:

Cultura i festes: 122.000 €. Manifestem el nostre acord pel que fa a l’increment pressupostari destinat a festes i cultura. Després d’uns temps tan complicats i convulsos -que per desgràcia encara no s’han acabat- el gaudi de la cultura i de la festa són absolutament imprescindibles per a la gent, per al seu benestar i la seva salut mental. I ens alegrem també que es contempli en aquest increment pressupostari la celebració que hem de fer col·lectivament quan acabi la pandèmia i que el nostre grup va aportar al pla de xoc municipal. Però alhora també volem dir que no es pot perllongar indefinidament l’actual situació d’inacció: si comparem Mont-roig amb altres municipis veïns, veiem amb consternació que som els únics que no programen festes ni activitats, amb les degudes mesures sanitàries evidentment. Ja hi hem insistit més d’una vegada: si hi posem sentit comú, la cultura és segura i només requereix imaginació per a fer-la possible. No pot ser que a Mont-roig no siguem capaços de fer-ho i d’això vostès en són responsables.

8.000 € per a treballs mediambientals en els penya-segats de Miami Platja, aprofitant la instal·lació de la fibra òptica a l’avinguda del Mediterrani per a soterrar les línies elèctriques de mitja tensió. Tot i celebrar aquesta iniciativa, no ens podem estar d’assenyalar que, fins i tot en un moment de guanys desorbitats per part de les companyies elèctriques, els ajuntaments i per tant els ciutadans i ciutadanes continuen havent-se de fer càrrec d’aquestes intervencions que milloren el servei i el paisatge urbà.

El que no ens agrada de la modificació de crèdit:

Fem esment a les baixes i anul·lacions de crèdit consegüents (és a dir, diners que ara no s’utilitzaran), en especial pel que fa al seu origen, tenint en compte que del total dels 375 mil € que suposa aquesta modificació que ara debatem, 337 mil són amb càrrec al capítol 1, és a dir, a les despeses de personal (pràcticament un 90%).

Segons es desprèn de l’informe tècnic de l’àrea de recursos humans de l’Ajun-tament, la viabilitat d’aquestes baixes del capítol 1 es justifica per l’endarreriment en la cobertura de llocs de treball previstos a la plantilla i a l’existència de baixes no previstes. Des del nostre grup ens qüestionem d’entrada per les raons que s’hagin donat aquestes circumstàncies, que al nostre entendre no es poden atribuir només a la casualitat o fins i tot als efectes del Covid.

Ens preguntem fins a quin punt aquests endarreriments en la cobertura de llocs de treball estipulats en el pressupost o en les baixes no previstes, no es deuen també a una manca de previsió o a una gestió i planificació deficient o, com a mínim, no adequada, per part de l’equip de govern.

No perdem de vista que estem parlant d’un import que suposa més del 5% de la dotació pressupostària inicial del capítol I. 

En qualsevol cas no s’entén que al Ple del 21 de maig es va aprovar una modificació de crèdit per a donar la cobertura necessària per als nous llocs de treball, i ara es retiren aquests diners a través d’una nova modificació. Les conclusions a les quals podem arribar son: 1. No hi ha planificació 2. Hi ha planificació però no es compleixen els objectius. 3. No s’assumeixen responsabilitats. 

Un Ajuntament que no funciona com cal

Ens trobem a més de la meitat del mandat municipal i és el moment de fer balanç de l’acció duta a terme en aquests dos anys per part de l’equip de govern encapçalat pel PSC i l’alcalde Fran Morancho. Malhauradament no hi ha gaires motius per a estar-ne satisfets.

El grup municipal ERC-MES ha actuat en aquest període amb una política de mà estesa, de caire propositiu, oferint alternatives sense deixar d’exercir la necessària funció de control de l’acció de govern.

Les nostres aportacions per a l’elaboració dels pressupostos municipals s’han centrat en el Pla d’intervenció integral del nucli antic de Mont-roig i en el programa d’Habitatge Jove. Però no podem oblidar que és qui governa el que té la responsabilitat d’assolir acords majoritaris i teixir consensos en àmbits tan importants com és el darrer pressupost municipal, que configura un programa per a tot el present mandat. Els problemes plantejats en l’aprovació del pressupost -amb moció de confiança inclosa- no poden en cap cas atribuir-se als grups de l’oposició, sinó al propi equip de govern, que no va ser capaç de teixir les complicitats necessàries.

La llarga i terrible pandèmia que patim està condicionant les nostres vides en els darrers temps. Seguim vivint un moment excepcional que reclama dels servidors públics lideratge i actituds valentes i decidides. En aquest terreny, el nostre grup d’Esquerra Republicana-Moviment d’Esquerres sempre hem mantingut un posicionament responsable, perquè sempre posem per davant el benestar de la gent. I per aquesta raó en el seu dia vam contribuir al Pacte de Municipi -fruit de la la responsabilitat del moment- i hem treballat al costat de l’equip de govern per a sumar esforços, aportant propostes econòmiques i socials per fer front comú a les devastadores conseqüències de la pandèmia.

Però la pandèmia i la situació d’excepcionalitat que provoca no justifiquen el mal funcionament de la nostra administració municipal.

I en podem posar alguns exemples prou rellevants:

 • La manca de voluntat (fins ara) d’iniciar el pla renovació integral del nucli antic de Mont-roig.
 • El retard inaudit -fins i tot bloqueig- en la concessió de llicències municipals (obres, activitats,…) i altres tràmits municipals; per exemple, moltes empreses encara no han rebut la subvenció per a despeses COVID d’octubre de 2020
 • L’incompliment de terminis per al començament de la construcció del Centre Sòcio-cultural.
 • Les deficiències cròniques en la neteja viària i la recollida d’escombraries, així com en el manteniment als parcs, camins i rieres.
 • L’erràtica gestió del procés de concessió de les guinguetes de platja i del servei de socorrisme.
 • I per acabar-ho d’adobar, un personal desmotivat que no permet que la maquinària municipal funcioni al ritme que caldria.

Estem convençuts que cal donar un cop de timó en la forma de governar que contribueixi a pal·liar tots aquests dèficits.

Des del grup d’ERC-MES hi contribuirem tant com sigui possible.